Anne Vallayer-Coster, 1773 - Portrait of a violinist - fine art print

39,99 €

Tax included. Shipping calculated at checkout.

Which kind of product materials can I select?

We offer a range of various sizes and materials for every product. You can choose your your favorite size and material among the following options:

  • Metal print (aluminium dibond): Aluminium Dibond prints are prints on metal with an outstanding depth effect, which creates a fashionable impression thanks to a non-reflective surface structure. For your Direct Print On Aluminum Dibond, we print your favorite artpiece onto the surface of the white-primed aluminum. The bright and white parts of the original artpiece shine with a silk gloss, however without glare. The colors are luminous and vivid in the highest definition, the fine details of the print appear clear and crisp, and you can truly notice the matte appearance.
  • Canvas: A UV printed canvas material mounted on a wood frame. Hanging your canvas print: A canvas print has the advantage of being low in weight. That means, it is quite simple to hang up the Canvas print without the help of extra wall-mounts. Because of thatcanvas prints are suitable for all kinds of walls.
  • The acrylic glass print (with real glass coating): A glossy print on acrylic glass, which is often described as a print on plexiglass, transforms an original artwork into beautiful décor. With an acrylic glass fine art print contrasts and small color details will be visible thanks to the delicate tonal gradation in the picture.
  • Poster (canvas material): The Artprinta poster print is a printed sheet of canvas paper with a nice structure on the surface. Please bear in mind, that depending on the absolute size of the poster print we add a white margin of something between 2-6cm round about the artwork to facilitate the framing with your custom frame.

Important information: We try our utmost in order to depict the art products as precisely as possible and to display them visually on the different product detail pages. Nonetheless, the pigments of the print materials, as well as the imprint might vary slightly from the image on your device's monitor. Depending on the settings of your screen and the quality of the surface, not all colors are printed as exactly as the digital version depicted here. Since all our art reproductions are processed and printed by hand, there may as well be minor discrepancies in the exact position and the size of the motif.

(© Copyright - Nationalmuseum Stockholm - www.nationalmuseum.se)

English: New Acquisitions, June 2015: Painting of a female violinist by Anne Vallayer-Coster Anne Vallayer-Coster’s Portrait of a Violinist is the latest addition to Nationalmuseum’s collection of 18th-century French painting. Anne Vallayer (1744–1818) was elected to the French academy of art at the age of just 26. This was a remarkable event at the time, given the artist’s youth and the fact that she was a woman in a male-dominated institution, and an unmarried woman at that. There is no indication that Vallayer enjoyed royal patronage, but she did not lack for mentors in the ranks of the academy. Claude-Joseph Vernet, a landscape painter, had been her teacher. It was as a painter of still lifes that she was elected to the academy. Nationalmuseum already has two such works in its collection: Still Life with Brioche, Fruit and Vegetables (1775) and the miniature Floral Still Life (undated). Vallayer, who in 1781 married Jean-Pierre-Silvester Coster, a successful lawyer, specialized primarily in floral painting. Thanks to her effective use of colour and skilful illusionism, her still lifes were much in demand, but ranked relatively low in the subject matter hierarchy of the time. Vallayer-Coster therefore tried to expand her range of motifs by deliberately incorporating objects more usually associated with historical painting. In the hope of attracting royal clients, she also painted portraits, which led to commissions from the king’s aunts and from Queen Marie Antoinette. Despite her ambition of expanding her range of motifs, Vallayer-Coster painted very few portraits, and many of those that she did had a direct personal connection. In the light of this fact and a certain resemblance, researchers have suggested that Portrait of a Violinist is a genre painting of one of the artist’s three sisters, Madeleine, Elisabeth or Simone. It is not known whether any of them really did play the violin, but what is clear is that Vallayer-Coster had an extraordinary gift for depicting musical instruments, for instance. A sense of calm and contemplation permeates the self-contained composition. Even the broken strings contribute to the visual excellence of the image, while also raising questions as to their significance. Portrait of a Violinist undoubtedly ranks among the artist’s foremost works. Nationalmuseum’s purchase of this work has been made possible by a generous donation from the Wiros Fund. Nationalmuseum has no budget of its own for new acquisitions, but relies on gifting and financial support from private funds and foundations to enhance its collections of fine art and craft. Inventory number: NM 7297 Beskrivning på inventarieblanketten: Målningen föreställer en kvinna på en stol. I handen håller hon en violin med brustna strängar.I knät har hon en notbok och en stråke. Utställningar: Enligt Sotheby's: Galerie de Portraits 1630 – 1870, Paris, Galerie Didier Aaron, 24 septembre – 16 octobre 1999, n°13 ; Anne Vallayer-Coster: Painter to the Court of Marie-Antoinette, Dallas, Museum of Art, 13 octobre 2002 – 5 janvier 2003, Marseille, Centre de La Vieille Charité, 9 avril – 23 juin 2003, cat. exp. par E. Kahng et M. Roland-Michel, p. 200, n° 22, pl. 10 Litteratur: M. Roland-Michel, Anne Vallayer-Coster 1744-1818, Paris, 1970, p. 208, n°310 (perdu) ; F. Gétreau, « Tableaux de musique. L’art de représenter la musique sous Louis XV », in J. Duron (dir.),Regards sur la musique au temps de Louis XV, Wavre, 2007, p. 6 Månadens nyförvärv, Juni 2015: Målning av en kvinnlig violinist av Anne Vallayer-Coster Nationalmuseum har utökat sin samling av franskt 1700-talsmåleri med Anne Vallayer-Costers Porträtt av en violinist. Anne Vallayer (1744-1818) var bara 26 år gammal när hon blev invald i den franska konstakademien. Detta uppfattades av samtiden som en exceptionell händelse på grund av konstnärens ringa ålder, att hon var kvinna i en helt mansdominerad institution och dessutom ogift. Inget pekar på att Anne Vallayer hade kungligt beskydd, men hon saknade inte mentorer bland akademiens ledamöter. Landskapsmålare Claude-Joseph Vernet hade varit hennes lärare. Det var i sin egenskap av stillebenmålare hon blev ledamot av konstakademien. I Nationalmuseums samling finns redan två exempel, Stilleben med brioche, frukt och grönsaker (1775) samt Blomsterstilleben (odaterat) i miniatyrformat. Anne Vallayer, som år 1781 gifte sig med en framgångsrik jurist, Jean-Pierre-Silvester Coster, var i första hand specialiserad på blomstermåleri. Hennes effektfulla kolorit och drivna illusionism gjorde hennes stilleben efterfrågade, men de hade en förhållandevis låg status inom tidens ämneshierarki. Därför försökte Anne Vallayer-Coster vidga sin motivkrets genom att medvetet inkorporera föremål som var mer besläktade med historiemåleriet. Anne Vallayer-Coster utförde även porträtt i syfte att locka kungliga beställare. Detta ledde till uppdrag både från kungens fastrar och drottning Marie Antoinette. Trots sina ambitioner att vidga sin motivkrets utförde Anne Vallayer-Coster ytterst få porträtt och dessa har i många fall en direkt personlig koppling till konstnären. Det är denna omständighet och en viss likhet som gjort att forskningen uppfattat Porträtt av en violinist som en genreartad framställning av en av konstnärens tre systrar, Madeleine, Elisabeth eller Simone. Huruvida någon av dem verkligen trakterade violin är okänt, men klart är att Anne Vallayer-Coster var utomordentligt skicklig i att framställa t.ex. musikinstrument. Den slutna kompositionen präglas av ett stilla lugn och kontemplation. Även de brustna strängarna bidrar i hög grad till målningens stora bildmässiga kvalitéer och väcker samtidigt frågor om innebörden. Porträtt av en violinist kan utan tvekan räknas till ett av konstnärens främsta verk. Förvärvet har möjliggjorts genom medel från Wirosfonden. Nationalmuseum har inga egna medel att förvärva konst och konsthantverk för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Inventarienummer: NM 7297

Portrait of a violinist was created by Anne Vallayer-Coster. The work of art measures the size: Height: 116 cm (45,6 ″); Width: 96 cm (37,7 ″). Today, this piece of art belongs to the digital art collection of Nationalmuseum Stockholm. The public domain work of art is provided with courtesy of Nationalmuseum Stockholm & Wikimedia Commons.: . What is more, the alignment is in portrait format with a side ratio of 3 : 4, meaning that the length is 25% shorter than the width. The painter Anne Vallayer-Coster was an artist, whose art style can mainly be assigned to Rococo. The French artist was born in 1744 in Paris, Ile-de-France, France and deceased at the age of 74 in the year 1818 in Paris, Ile-de-France, France.

Details on the original artpiece

Name of the artpiece: "Portrait of a violinist"
Categorization of the work of art: painting
General term: classic art
Temporal classification: 18th century
Created: 1773
Age of artwork: around 240 years
Dimensions of the original artwork: Height: 116 cm (45,6 ″); Width: 96 cm (37,7 ″)
Exhibited in: Nationalmuseum Stockholm
Place of the museum: Stockholm, Stockholm County, Sweden
Museum's webpage: Nationalmuseum Stockholm
License: public domain
Courtesy of: Nationalmuseum Stockholm & Wikimedia Commons

About the article

Article classification: fine art print
Reproduction method: digital reproduction
Manufacturing method: digital printing (UV direct print)
Provenance: manufactured in Germany
Type of stock: production on demand
Intended usage: wall gallery, wall art
Alignment of the artwork: portrait format
Image ratio: (length : width) 3 : 4
Aspect ratio implication: the length is 25% shorter than the width
Available options: canvas print, metal print (aluminium dibond), poster print (canvas paper), acrylic glass print (with real glass coating)
Canvas print (canvas on stretcher frame) sizes: 30x40cm - 12x16", 60x80cm - 24x31", 90x120cm - 35x47", 120x160cm - 47x63"
Acrylic glass print (with real glass coating) sizes: 30x40cm - 12x16", 60x80cm - 24x31", 90x120cm - 35x47", 120x160cm - 47x63"
Poster print (canvas paper) sizes: 30x40cm - 12x16", 60x80cm - 24x31", 90x120cm - 35x47"
Aluminium print variants: 30x40cm - 12x16", 60x80cm - 24x31", 90x120cm - 35x47"
Art print framing: without frame

Brief overview of the artist

Artist name: Anne Vallayer-Coster
Also known as: Coster Anne, Mlle Vallayer, M.^Tlle^R Valayer Coster, Vallayer Anne, Valleyer Coster, Vallayer-Coster Anne, Mademoiselle Valayer-Coster, Vallayer-Coster, Anne Vallayer-Coster, Valayer-Coster Anne, Vallayer-Coster Anne, née Vallayer Anne, Mademoiselle Valayer Coster, Mlle Vallayer femme Coster, Mme Coster Valayer, Vallayer Coster, Mad. Vallayer Costar, Valère Coster, Valayer Coster, Madame Coster, Madame Vallayer-Coster, Mademoiselle Valayer, Vallayer-Coster Dorothée Anne, Mademoiselle Vallayer, M.^Tlle^R Vallayer, Mad. Coster, M.lle Vallayer, Madame Vallayer Coster
Gender: female
Nationality: French
Professions: painter
Home country: France
Artist classification: old master
Styles: Rococo
Died at the age of: 74 years
Born: 1744
Birthplace: Paris, Ile-de-France, France
Year died: 1818
Deceased in (place): Paris, Ile-de-France, France

© Copyright of, Artprinta.com (Artprinta)

You may also like

Recently viewed